LABORATORY OF BRAIN ANATOMICAL MRI

 

Susumu Mori

Jiangyiang Zhang

Hangyi Hiang

Xin Li

Kenichi Oishi

Andreia Faria

Zhipeng Hou

Xin Xu

Yue Li

Dan Wu

Susumu Mori


Professor, Dept. of Radiology
Johns Hopkins University
330B Traylor Building
720 Rutland Ave.
Baltimore MD 21205

Office: (410)614-2702
Fax : (410)614-1948

Email: susumu@mri.jhu.edu
Web: http://lbam.med.jhmi.edu

 

Research Field
Publication
Education